Utrata Pracy – 9 najczęstszych powodów

Zwolnienie z pracy może mieć wiele przyczyn tj. redukcja stanowisk pracy, czy brak efektywności. Pracodawca może wypowiedzieć umowę lub zastosować zwolnienie dyscyplinarne. Bez względu na powód powinien kierować się przepisami Kodeksu pracy oraz zasadami biurowego savoir vivre.

Jak nie stracić pracy? – czytaj dalej, a dowiesz się wszystkiego.

Według przepisów prawnych pracodawca może pozbawić nas pracy:

 • po upływie okresu, na jaki została zawarta umowa – umowa  na czas określony
 • gdy umowa skończy się, wraz z wykonaną pracą – np. wybudowanie jakiegoś obiektu
 • za porozumieniem stron – gdy pracodawca i pracownik zgadzają się na rozwiązanie umowy, bez określonej winy
 • zwolnienie dyscyplinarne – natychmiastowe (wykonane w ciągu miesiąca), spowodowane winą pracownika

Okres wypowiedzenia, a zwolnienie natychmiastowe:

Każdą umowę o pracę można rozwiązać przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Jednak w przypadku utracenia pracy przez zwolnienie dyscyplinarne ten okres może zostać pominięty tylko, gdy zostanie uzasadniony powód. Powodami są:

 • zaniechanie obowiązków – wynika z umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa podczas wykonywania pracy
 • stracenie prawa do wykonywanego zawodu – np. lekarz doprowadził do zaniedbania obowiązków, czy osoba na stanowisku kierowcy straciła prawo jazdy
 • wydłużająca się nieobecność pracownika – pracownik, który korzysta z L4 dłużej niż 3 miesiące.
 • popełnienie oszustwa – gdy czyn jest oczywisty lub został stwierdzony prawomocnym wyrokiem oraz uniemożliwia dalszą współpracę oraz wykonywanie pracy na danym stanowisku. Przykładowo, kradzież rzeczy należących do firmy jest powodem do natychmiastowego zwolnienia

Najczęstsze powody utraty stanowiska:

 1. Słabe wyniki w pracy

  – gdy wyniki pracownika są znacznie gorsze niż innych pracowników na tym samym stanowisku. Nawet jeśli powodem może być przemęczenie, szef nie ma obowiązku zatrudniać niewydajnych pracowników.

 2. Lekceważenie szefa

  – zwolnieniu może ulec pracownik, który jest arogancki, nieodpowiedzialny, nie wypełnia zalecanych obowiązków, unika kontaktu z przełożonym i tym samym nie informuję go o ważnych sprawach lub ukrywa nieobecności czy spóźnienia.

 3. Zerowa współpraca z innymi pracownikami 

  – zatrudnionemu na stanowisku, które opiera się na wspólnym działaniu z innymi pracownikami, nie wolno działać samodzielnie i nie może izolować się od grupy np. programista zajmujący się programowaniem zwinnym, w porównaniu do przedstawicieli handlowych, którzy pracują solo muszą dbać o każdy szczegół wspólnie. Brak współpracy nie pozwala na zgodną pracę firmy i zmienia dotychczasowe zasady.

 4. Notoryczne spóźnienia

  – wpływają negatywnie na wykonywaną pracę. Sprawiają ,że brakuje nam czasu na dokończenie zadań i spowalniają działanie firmy.

 5. Ciągła nieobecność w pracy

  – bez konkretnej przyczyny może spowodować zwolnienie natychmiastowe. Pracodawca oczekuję od nas pełnego zaangażowania i elastyczności, nie potrzebny mu niewidzialny pracownik.

 6. Kradzież 

  – to jedno z najgorszych możliwych wykroczeń wobec swojego pracodawcy. Ważne może być tu stwierdzenie: chytry dwa razy traci. Pracodawca straci do nas zaufanie i za swój czyn możemy zostać ukarani. Z łatką ‘’złodzieja’’ trudno będzie znaleźć jakąkolwiek pracę.

 7. Redukcja etatów 

  – zachodzi gdy przedsiębiorstwo nie otrzymuje wystarczających zysków i może zostać zmuszone do ograniczonej liczby pracowników. Z zachowaniem okresu wypowiedzenia, możemy zostać zwolnieni.

 8. Prowadzenie w czasie pracy własnego biznesu 

  – dotyczy „przedsiębiorczej” części pracowników, którzy zechcieli upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu. Poświęcanie czasu pracy dla własnych korzyści jest tzw. oszustwem. Łączenie etatu z własną działalnością powinno odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą oraz wiedzą szefa. Nie poinformowanie przełożonego wyklucza takie działania.

 9. Nie stosowanie się do procedur pracodawcy.

 • – większość firm ma własne zasady obowiązujące pracowników w relacjach – klienci, a kontrahenci. Chodzi tu o np. sposoby komunikacji, podejmowania decyzji, uprawnień do działania, zabronionych zachowań itp. Jeśli pracownik nie kieruję się przyjętą polityką zakładu, w rezultacie może ponieść konsekwencje takiego zachowania i otrzyma wypowiedzenie umowy.
Jeśli zależy Ci na pracy na Twoim wymarzonym stanowisku, stosuj się do zaleceń szefa. Nieakceptowalne zasady? Spróbuj porozmawiać o możliwych zmianach. Przestrzegaj prawa i nie ciągnij byka za rogi, bo nie przemyślane decyzje prowadzą do złej ścieżki kariery.
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Przeglądając tę stronę, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Zapomniałeś hasło

Udostępnij