Opis stanowiska :

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za dokonywanie transakcji sprzedaży na linii kas (rejestrowanie sprzedaży, rozliczanie utargu kasy itp.

wystawianie faktur, jak również realizację innych zadań związanych

z funkcjonowaniem działu kas i obsługą klienta powierzonych przez przełożonego.

Wymagania :

zorientowanie na obsługę Klienta i zaangażowanie
bardzo dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne
umiejętność pracy indywidualnej i w zespole
bardzo dobra organizacja czasu pracy
dokładność i skrupulatność
doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
znajomość MS Office
wykształcenie min. zawodowe
Informujemy, że Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Castorama Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-255), przy ul.

Krakowiaków 78. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej : IOD ), z którym można kontaktować się pod adresem e-mail : IOD at castorama.

pl oraz poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Internetowej www.castorama.pl, we wszystkich sprawach dotyczących Pani / Pana danych osobowych.

Przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych odbędzie się w celu przeprowadzenia rekrutacji w oparciu o obowiązujące przepisy, na podstawie art.

6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (dalej : RODO ). W ramach realizacji tego celu dane mogą być wykorzystane w procesie profilowania, aby kierować oferty pracy do kandydatów o odpowiednich do stanowiska pracy kwalifikacjach (art.

6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy odbywać się będzie na podstawie Pani / Pana zgody wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające tj.

poprzez zgłoszenie udziału w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Administrator może również przetwarzać Pani / Pana dane osobowe w celach przyszłych rekrutacji na podstawie Pani / Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji. W przypadku wyrażenia przez Panią / Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani / Pana dane będą wykorzystywane przez okres 12 miesięcy.

Administrator przestanie wcześniej przetwarzać Pani / Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora jeżeli zgłosi Pani / Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych.

W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, Pani / Pana dane będą przechowywane do momentu jej wycofania.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani / Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, m.in. podmiotom trzecim wspierającym Spółkę w procesie rekrutacji (doradztwo w zakresie rekrutacji, wsparcie w zakresie IT), przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umów zawartych z Administratorem i zgodnie z jego poleceniami.

Podanie przez Panią / Pana danych osobowych, zbieranych przez nas na podstawie obowiązujących przepisów jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww.

celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych w oparciu o Pani / Pana zgodę oraz przetwarzanych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa wyżej, jest dobrowolne i nie wpływa na proces rekrutacji.

Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora.

Bezpieczeństwo Pani / Pana danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uzna Pani / Pan, że przetwarzając Pani / Pana dane osobowe naruszamy przepisy RODO, ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Przegląd ofert pracy

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Przeglądając tę stronę, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Zapomniałeś hasło

Udostępnij