Opis stanowiska pracy

Okręgowy Urząd Miar w Warszawie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw metrologii w Laboratorium Chemii i Termometrii

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wzorcowanie przyrządów pomiarowych z zakresu pomiarów temperatury – termometrów szklanych i elektrycznych,
 • Wzorcowanie przyrządów pomiarowych z zakresu pomiarów wielkości chemicznych – konduktometrów, pehametrów, czujników konduktometrycznych i elektrod pehametrycznych,
 • Wystawiania potwierdzeń zamówienia oraz dokumentowanie przeprowadzonych wzorcowań,
 • Prowadzenie spraw związanych z czynnościami technicznymi,
 • Obsługa klienta. Udzielanie informacji i odpowiedzi na zapytania ofertowe prac metrologicznych,
 • Nadzór metrologiczny nad wyposażeniem pomiarowym.

Warunki pracy

– obsługa klientów zewnętrznych spoza administracji

-wysiłek fizyczny,

-praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,

– zagrożenie korupcją,

– praca z wykorzystaniem urządzeń elektrycznych,

– praca z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów pomiarowych,

– praca w siedzibie i poza siedziba Urzędu,

– praca w szczwgólnie trudnych warunkach środowiskowych-praca z odczynnikani chemicznymi,

-krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe

-budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, -warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, windy, drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel: 22 581-95-14 Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefoniczne lub drogą e-mail o terminie rozmowy wstępnej. Brak powiadomienia telefonicznego jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem kandydata. Informacje o Urzędzie na stronie internetowej warszawa.gum.gov.pl

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne (elektryczne, elektroniczne, elektrotechniczne, informatyczne, mechaniczne)

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy Prawo o miarach i aktów wykonawczych do tej ustawy
 • znajomość ustawy o słuzbie cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługim komputera – WORD, EXCELL
 • znajomość normy PN-EN17025
 • znajomość KPA
 • znajomość zagadnień związanych z wykonywaniem pomiarów

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie świadectw pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Dokumenty należy złożyć do: 2021-02-26
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Okręgowy Urząd Miar
Elektoralna 4/6
00-139 Warszawa
Referat Kadr, Płac i Szkolenia

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM.    Rozwiń

Informacje dodatkowe

Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna

Przegląd ofert pracy

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Przeglądając tę stronę, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Zapomniałeś hasło

Udostępnij