Opis stanowiska pracy

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, to największa placówka onkologiczna w Polsce, aktywnie prowadząca badania nad rozwojem metod leczenia Pacjentów onkologicznych, kształcąca nowe kadry medyczne i naukowe w tym kierunku, współpracująca z zagranicznymi placówkami i instytutami zajmującymi się tematyką profilaktyki i walki z nowotworami. Misją Instytutu jest tworzenie nowej wiedzy w dziedzinie onkologii i standardów postępowania w celu przeciwdziałania chorobom nowotworowym i leczenia Pacjentów. W realizacji celów Instytut opiera się zarówno na nowoczesnych technologiach i metodach badawczych, jak i na wysoko wykwalifikowanych i odpowiedzialnych pracownikach i zaangażowanej kadrze naukowej.

Aktualnie poszukujemy kandydatów/tek na stanowisko:

Starszy Specjalista w Dziale Funduszy Zewnętrznych

DFZ/4/2021

Miejsce pracy: Warszawa

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Znajomość zasad ubiegania się i rozliczania projektów finansowanych ze środków: Agencji Badań Medycznych, Programów ramowych KE;
 • Wiedza na temat aktualnych zasad i wytycznych dotyczących realizacji projektów B+R w szczególności finansowanych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 • Doświadczenie w tworzeniu budżetów, harmonogramów rzeczowo-finansowych dla projektów B+R a także udział w ich realizacji i sprawozdawczości;
 • Doświadczenie w realizacji projektów, w których rozliczane są koszty personelu;
 • Umiejętność tworzenia czytelnych raportów i analiz oraz prezentowania ich na różnych poziomach organizacji;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym samodzielną analizę dokumentacji konkursowych w tym języku;
 • Samodzielność, dokładność, wnikliwość oraz dobra organizacja pracy;
 • Umiejętność pracy w zespole.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • Znajomość zasad księgowości;
 • Znajomość przepisów ustawy o zamówieniach publicznych;
 • Mile widziane doświadczenie w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie projektów.

 

Do zadań na ww. stanowisku należeć będzie między innymi:

 • Monitorowanie dostępności funduszy zewnętrznych, w tym pozyskiwanie informacji o nowych naborach wniosków, ogłoszeń o konkursach;
 • Pozyskiwanie oraz analizowanie niezbędnych informacji do tworzenia projektów/ wniosków aplikacyjnych;
 • Udział w procesie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej w tym bieżąca współpraca z jednostkami organizacyjnymi Instytutu;
 • Rozliczanie finansowe projektów, w tym: kontrola prawidłowości angażowania personelu, wystawionych faktur, sporządzanie wniosków o płatność, analiz wykonania budżetu w trakcie realizacji, prowadzenie bieżącej ewidencji związanej z wydatkowaniem środków w ramach projektów, monitorowanie prawidłowości wydatkowania środków;
 • Opracowywanie i aktualizacja harmonogramów rzeczowo-finansowych realizacji projektów;
 • Nadzór nad realizacją postępowań ofertowych i procesów zakupowych w ramach projektów we współpracy z Działem Zamówień Publicznych NIO-PIB.

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • warunki do poszerzania wiedzy praktycznej;
 • pracę w placówce o ugruntowanej pozycji na rynku.

 

Jeżeli chcesz brać udział w realizacji misji Instytutu, zapraszamy do złożenia aplikacji (CV) do dnia 06 lutego 2021 r., w wersji elektronicznej za pomocą opcji „Aplikuj”.

Przegląd ofert pracy

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Przeglądając tę stronę, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Zapomniałeś hasło

Udostępnij