Opis stanowiska pracy

Urząd Morski w Szczecinie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw do spraw księgowości materiałowej w Wydziale Finansowo-Księgowym

70-207 Szczecin Plac Stefana Batorego 4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi kartoteki ewidencji ilościowo-wartościowej materiałów oraz innych środków trwałych na podstawie danych z komórek organizacyjnych Urzędu.
 • Przygotowuje i kontroluje dokumenty obrotu majątkowego pod względem formalnym, rachunkowym i zgodności podpisów osób odpowiedzialnych za gospodarkę materiałową.
 • Współpracuje z magazynierami w zakresie nadawania indeksów materiałowych.
 • Sporządza zestawienia środków trwałych wydanych z magazynu do użytkowania a także sporządza noty zużycia materiałów z podziałem na określone stanowiska kosztów do 8-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
 • Przygotowuje dokumentację wydatków budżetowych z wykonania paragrafów wg klasyfikacji budżetowej za rok bieżący zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie dokumentacji z komórek organizacyjnych.
 • Rozlicza koszty krajowych podróży służbowych pracowników UMS pod względem formalnym i rachunkowym.

Warunki pracy

  • praca przy komputerze ponad 4 godziny dziennie,
  • brak podjazdu – obecność wind,
  • brak odpowiednio dostosowanych toalet dla potrzeb niepełnosprawnych.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wymagane dokumenty tj. życiorys (CV) i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane.

Wynagrodzenie zasadnicze: 3 500,00 zł + dodatek za wysługę lat.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
doświadczenia w księgowości lub gospodarce materiałowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość: Ustawy o rachunkowości, Klasyfikacji Budżetowej, Ordynacji Podatkowej, Ustawy o podatku od towarów i usług
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe

 • obsługa programu finansowo-księgowego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Dokumenty należy złożyć do: 2021-10-13
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:

W związku z zagrożeniem związanym z wirusem SARS-CoV2 dokumenty należy przesłać na adres:
Urząd Morski w Szczecinie
Plac Stefana Batorego 4
70-207 Szczecin

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM.    Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
21/09/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna
Przegląd pracy
Strona używa plików Cookies, pliki te potrzebne są do poprawnego jej działania, więcej dowiesz się na stronie polityka prywatności.

Zaloguj się

Zapisz się

Zapomniane hasło

Dzielić