Opis stanowiska pracy

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Staszowie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor nadzoru budowlanego do spraw inspekcji i orzecznictwa wieloosobowe stanowisko pracy d/s inspekcji i orzecznictwa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kontroli obowiązkowych;
 • prowadzenie inspekcji budów i innych obiektów budowlanych w zakresie prawidłowości procesu budowlanego,
 • przygotowywanie projektów decyzji i postanowień administracyjnych,
 • prowadzenie inspekcji obiektów użytkowanych,
 • prowadzenie postępowań w zakresie odwołań, zażaleń, rozpatrywanie skarg,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczno ści powstawania katastrof budowlanych;
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych w administracji,
 • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu, polegająca na prowadzeniu postępowań administracyjnych, zbieraniu i analizie materiału dowodowego oraz analizie dokumentacji projektowej, sporzadzanie projektów aktów administracyjnych, przyjmowaniu interesantów oraz udzielaniu informacji telefonicznych. Stanowisko pracy wyposażone w zestaw komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Praca przy monitorze powyżejj 4 godziny dziennie. Praca poza siedzibą urzędu polegająca na prowadzeniu oględzin w terenie, kontroli budów i obiektów użytkowanych oraz kontroli obowiązkowych.   Inspektorat zajmuje pomieszczenia na 4 kondygnacji budynku. Budynek nie posiada windy.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne budowlane

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów z zakresu Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw;
 • umiejętność obsługi komputera.
 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzające spełnienie wymagan w zakresie uprawnien budowlanych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Dokumenty należy złożyć do: 2021-05-14
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Opatowska 31
28-200 Staszów

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM.

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
28/04/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna

Przegląd ofert pracy

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Przeglądając tę stronę, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Zapomniałeś hasło

Udostępnij