Opis stanowiska pracy

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor nadzoru budowlanego Dział Organizacyjno-Inspekcyjny

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi postępowania administracyjne, wynikające z ustawy Prawo budowlane z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
 • przyjmuje i weryfikuje zawiadomienia o zakończeniu budowy, zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych, wnioski o udzielenie pozwolenia na użytkowanie;
 • przygotowuje projekty decyzji, postanowień oraz pism;
 • prowadzi rejestry i kontrole książek obiektów budowlanych;
 • prowadzi ewidencje decyzji, postanowień i zgłoszeń, o których mowa w art. 82b ust. 1 pkt 2, prowadzi ewidencje rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych, prowadzi ewidencje obiektów wielkopowierzchniowych;
 • wystawia i rozlicza mandaty karne, rozlicza grzywny;
 • prowadzi działania inspekcyjno-kontrolne, w tym przeprowadza inspekcje budów, kontrole utrzymania obiektów użytkowanych, przeprowadza kontrole obowiązkowe;
 • prowadzi postępowania egzekucyjne, postępowania dotyczące katastrof budowlanych;
 • wykonuje inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Warunki pracy

Miejsce wykonywania pracy znajduje się na IV piętrze budynku. Praca przy komputerze do 4 h dziennie, oświetlenie naturalne oraz sztuczne. Wykonywanie czynności administracyjno-biurowych w siedzibie inspektoratu oraz uczestniczenie w czynnościach kontrolnych poza jego siedzibą. Budynek wyposażony jest w windę, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się w sąsiednim budynku.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Wynagrodzenie zasadnicze członka korpusu służby cywilnej jest ustalane na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz.U. 2016 poz. 125, Dz.U. 2017 poz. 651, Dz.U. 2018 poz. 807, Dz.U. 2020 poz. 146).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

wykształcenie: średnie budowlane

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
na podobnym stanowisku

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • prawo jazdy kat. B
 • dokument potwoerdzający uprawnienia do kierowania pojazdami – prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia decyzji i nadaniu uprawnień budowlanych bez ograniczeń

Dokumenty należy złożyć do: 2021-04-26
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w siedzibie urzędu przy ul. Wodzisławskiej 1 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór – Inspektor Nadzoru Budowlanego”.

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM.     

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
14/04/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna
Przegląd pracy
Strona używa plików Cookies, pliki te potrzebne są do poprawnego jej działania, więcej dowiesz się na stronie polityka prywatności.

Zaloguj się

Zapisz się

Zapomniane hasło

Dzielić