Opis stanowiska pracy

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kwidzynie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

82-500 Kwidzyn ul. Warszawska 112

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych wraz z Rozporządzeniami Wykonawczymi
 • realizacja zadań wynikających z harmonogramu badań kontrolnych zakażeń zwierząt
 • raportowanie wyników urzędowej kontroli zakażeń zwierząt
 • prowadzenie rejestrów i wykazów podmiotów objętych nadzorem
 • zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt
 • przyjmowanie zgłoszeń o chorobach zakaźnych zwierząt
 • prowadzenie dochodzenia epizootycznego celem potwierdzenia lub wykluczenia zgłoszonej choroby zakaźnej zwierząt
 • prowadzenie czynności związanych ze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnej
 • kontrola prawidłowości realizacji zadań przez lekarzy wyznaczonych

Warunki pracy

– praca administracyjno-biurowa

– obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

– praca obejmuje wykonywanie czynności poza miejscem siedzby pracodawcy w granicach powiatu kwidzyńskiego

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe

 • wykazanie się wiedzą w zakresie zadań Inspekcji Weterynaryjnej, wskazanych dla w/w stanowiska
 • znajomość ustaw z zakresu działalności Inspekcji Weterynaryjnej w tym w szczególności – Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych, Ustawy o ochronie zwierząt, procedury administracyjnej (KPA)

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopia dyplomu ukończenia studiów
 • kopia zaświadczenia o wpisie do rejestru lekarzy weterynarii Izby lekarsko – weterynaryjnej

Dokumenty należy złożyć do: 2021-10-15
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kwidzynie
ul. Warszawska 112
82-500 Kwidzyn

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM.    Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
16/09/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Weterynaria
Przegląd pracy
Strona używa plików Cookies, pliki te potrzebne są do poprawnego jej działania, więcej dowiesz się na stronie polityka prywatności.

Zaloguj się

Zapisz się

Zapomniane hasło

Dzielić