Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy w Łodzi
poszukuje kandydatów do pracy
w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym

 

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • realizacja zadań w zakresie prowadzenia spraw organizacyjnych, kadrowych, socjalnych wynikających z obowiązujących przepisów, w tym wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk Rp-7),
 • wykonywanie zadań koordynatora ds. szkoleń oraz prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji przez pracowników oddziału okręgowego,
 • prowadzenie postępowań związanych z zakupem towarów i usług oraz nadzór nad realizacją,
 • współudział przy realizacji zadań z zakresu promocji i edukacji dotyczącej roli i zadań NBP.

 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe, (preferowane kierunki: prawo, administracja, zarządzanie zasobami ludzkimi, ekonomia),
 • biegła znajomość pakietu MS Office,
 • czynne prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność pracy z obowiązującymi procedurami i przepisami,
 • umiejętność redagowania pism i sporządzania innych dokumentów,
 • umiejętność analitycznego myślenia i precyzyjnego formułowania wniosków w formie werbalnej oraz pisemnej,
 • umiejętność samodzielnego analizowania spraw i rozwiązywania problemów oraz szybkiego reagowania w nietypowych sytuacjach,
 • komunikatywność i umiejętność budowania bezkonfliktowych relacji z otoczeniem oraz atmosfery pracy w zespole sprzyjającej zaangażowaniu,
 • samodzielność, sumienność, dokładność i terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań oraz poczucie odpowiedzialności za efekty własnej pracy i pracy zespołu,
 • dobra organizacja pracy własnej i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • otwartość na zmiany, gotowość do podnoszenia kwalifikacji.

 

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej oraz w zakresie sporządzania dokumentacji kadrowo-płacowej,
 • udokumentowana znajomość języka angielskiego,
 • gotowość do realizacji zadań przewozowych pojazdami służbowymi.

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 10 października 2021 r. za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego pod opcją „Aplikuj”.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie. Rekrutacja składa się bz dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Przegląd pracy
Strona używa plików Cookies, pliki te potrzebne są do poprawnego jej działania, więcej dowiesz się na stronie polityka prywatności.

Zaloguj się

Zapisz się

Zapomniane hasło

Dzielić