Monter / serwisant w firmie telekomunikacyjnej

 • 2 800 – 5 500 zł/mies. brutto

 • Wymiar pracy

  Pełny etat

 • Typ umowy

  Umowa o pracę

 • Kluczbork, Opolskie

Opis

Monter / serwisant w firmie telekomunikacyjnej

 

Jeśli:

 

 • szukasz pracy pełnej wrażeń, bogatej w nowe doświadczenia i ogrom pozytywnej energii,
 • lubisz czuć satysfakcję z pomocy klientom w rozwiązywaniu ich zgłoszeń,
 • nie wyobrażasz sobie pracy siedzącej za biurkiem,
 • rozumiesz ideę pracy zespołowej, wzajemnego wspierania się i pomocy sobie wzajemnie,
 • praca w terenie daje Ci mega satysfakcję,

 

to świetnie się składa, bo właśnie taką pracę oferujemy!

 

Do zadań poszukiwanej osoby należeć będą przede wszystkim:

 

 • instalacje łączy internetowych u klienta,
 • budowa telekomunikacyjnych sieci światłowodowych,
 • serwisowanie sieci.

 

Co pomoże nam wybrać właśnie Ciebie?

 

 • prawo jazdy kat. B,
 • chęć do pracy na wysokości,
 • umiejętność używania elektronarzędzi,
 • umiejętność logicznego i technicznego myślenia wraz z chęcią rozwoju w zakresie nowych technologii,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • mile widziane doświadczenie w pracy w firmie telekomunikacyjnej na podobnym stanowisku.

 

Oferujemy:

 

 • system jednozmianowy
 • pracę wśród świetnego i młodego zespołu współpracowników
 • pełne wyszkolenie na stanowisku,
 • stabilną pracę w ramach czasowych pełnego etatu

 

Wszystkie dokumenty aplikacyjne prosimy wysyłać przez przycisk „APLIKUJ” dostępny w ogłoszeniu wraz z klauzulą umieszczoną w CV o treści:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest przedsiębiorca telekomunikacyjny PROMEDIA NOWICKI WESOŁOWSKI SP.J. z siedzibą w Kluczborku przy ul. Zamkowej 6 (46-200 Kluczbrok) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu pod numerem KRS: 0000766920, NIP 7511725854, REGON 160169120, tel: 778875750, e-mail promedia[at]ipv.net.pl

 

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: iodo[at]ipv.net.pl lub listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora Danych.

 

Pani/Pana dane osobowe w postaci danych zawartych na dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane w celu realizacji procesu zatrudnienia w firmie PROMEDIA NOWICKI WESOŁOWSKI SP.J..

 

Podstawą do przetwarzania danych osobowych pracowników są przepisy prawa dot. procesu zatrudnienia w celu wypełniania obowiązków wynikających z:

a) w przypadku zawarcia umowy o pracę: ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

b) w przypadku zawarcia umowy zlecenie: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

c) w przypadku nieprowadzenia procesu rekrutacji: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym koniecznym do realizacji przeprowadzenia naboru i zatrudnienia. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

 

Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przechowywane:

a) w przypadku rekrutacji pracowników i podpisania umowy o pracę: w przypadku pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji – przez okres trwania stosunku pracy oraz w obowiązkowym – zgodnym z przepisami prawa – okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych – 10 lat; w przypadku negatywnego wyniku rekrutacji – zgodnie z przepisami uwzględniającymi Pani/Pana prawo do odwołania się od wyniku rekrutacji;

b) w przypadku rekrutacji pracowników i podpisania umowy zlecenie: przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia się roszczeń z takiej umowy (w zależności od rodzaju umowy – zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.), a w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj. 5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku z tytułu świadczonych na Państwa rzecz usług;

c) w przypadku nieprowadzenia procesu rekrutacji: jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę, Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przechowywane przez 2 lata od momentu złożenia. Jeśli w tym czasie zostanie otwarte postępowanie rekrutacyjne dane będą przechowywane w przypadku pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji – przez okres trwania stosunku pracy oraz w obowiązkowym – zgodnym z przepisami prawa – okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych (patrz: lit. a). W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji – zgodnie z przepisami uwzględniającymi Pani/Pana prawo do odwołania się od wyniku rekrutacji.

Każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania,

wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania, wnieść skargę na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane.

Przegląd ofert pracy

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Przeglądając tę stronę, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Zapomniałeś hasło

Udostępnij