Aplikacje zostały zamknięte

Opis stanowiska pracy

Urząd Morski w Szczecinie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

oficer portu do spraw inspekcyjno-dochodzeniowych w Kapitanacie Portu Świnoujście

70-207 Szczecin Plac Stefana Batorego 4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Pełni nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi i porządkiem portowym oraz przestrzeganiem przez użytkowników portu obowiązujących przepisów celem zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi i postoju statków, w tym poprzez m.in. przeprowadzenie kontroli dokumentów statku i załogi, kontroli pokładowo-nawigacyjnych pod kątem wymaganej zdolności żeglugowej, kontroli procedur przeładunkowych, w tym przeładunku ładunków masowych oraz warunków transportu ładunków drogą morską.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w celu ustalenia stanu faktycznego sprawy, dokonuje oceny w świetle obowiązującego prawa dla wydania decyzji administracyjnej oraz mandatowej, w celu ukarania za naruszenie przepisów.
 • Prowadzi dochodzenia w sprawie wypadków i incydentów morskich celem zabezpieczenia dowodów dla potrzeb Izby Morskiej, Urzędu Morskiego i Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich
 • Opiniuje analizy nawigacyjne i prace naukowo badawcze.
 • Przeprowadza kontrole akwenów portowych i zacumowanych statków, w tym kontrolę dokumentów i wyposażenia jednostek żeglugi śródlądowej, rybackich, sportowo-rekreacyjnych poruszających się w obszarze właściwości terytorialnej KPe, kontroluje funkcjonowanie oznakowania nawigacyjnego na obszarze będącym we właściwości terytorialnej Kapitanatu Portu.
 • Kontroluje stosowanie się użytkowników akwenów i portu do decyzji wydanych przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie.
 • Współpracuje ze Strażą Graniczną, Policją, Służbą Celno-Skarbową, Portową Strażą Pożarną, kontrahentami portu i innymi zainteresowanymi bezpieczeństwem żeglugi.
 • Prowadzi ewidencję dochodzeń prowadzonych przez KPe w celu ich archiwizacji oraz tworzenia wykazu osób pozbawionych uprawnień na podstawie orzeczenia wydanego przez Izby Morskie.

Warunki pracy

· Praca z użyciem komputera  powyżej czterech godzin dziennie.

· Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych oraz brak możliwości przystosowania istniejących.

· Brak przystosowania ciągów komunikacyjnych w budynku dla osób niepełnosprawnych.

· Czynności inspekcyjne wymagają poruszania się po akwenie portu jednostkami pływającymi nieprzystosowanymi do przebywania na ich pokładach osób niepełnosprawnych.

· Praca z użyciem radiotelefonów i radarów.

 

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
– ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

  • Wymagane dokumenty tj. życiorys (c.v.), list motywacyjny i oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.
  • Wynagrodzenie zasadnicze: ok. 4209,00 zł brutto + dodatek stażowy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
pracy w gospodarce morskiej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • dyplom morski na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym
 • uprawnienia do obsługi urządzeń radiotelefonicznych w służbie morskiej
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu Office
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • operatywność
 • znajomość prawa międzynarodowego i krajowego, dotyczącego uprawiania żeglugi
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Dokumenty należy złożyć do: 2021-05-21
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
W związku z zagrożeniem związanym z wirusem SARS-COV2
dokumenty należy przesłać na adres:

Urząd Morski w Szczecinie
Plac Stefana Batorego 4
70-207 Szczecin

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM.     Zwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
04/05/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna
Przegląd pracy
Strona używa plików Cookies, pliki te potrzebne są do poprawnego jej działania, więcej dowiesz się na stronie polityka prywatności.

Zaloguj się

Zapisz się

Zapomniane hasło

Dzielić