Opis stanowiska pracy

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw szkolenia w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie Ośrodek Szkolenia KW PSP w Lublinie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • • prowadzenie zajęć dydaktycznych na kursach i szkoleniach z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego organizowanych przez Ośrodek Szkolenia,
 • • prowadzenie zajęć dydaktycznych na innych kursach i szkoleniach, organizowanych przez Ośrodek Szkolenia, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami,
 • • wykonywanie czynności związanych z bieżącą obsługą i konserwacją sprzętu i stanowisk szkoleniowych,
 • • prowadzenie zajęć i testów w komorze dymowej oraz wypełnianie związanej z tym dokumentacji,
 • • uczestniczenie w planowaniu potrzeb szkoleniowych oraz zakupów materiałów eksploatacyjnych i sprzętów potrzebnych do prowadzenia szkoleń.

Warunki pracy

· praca w terenie w trudnych warunkach środowiskowych wymagających wysiłku fizycznego,

· wyjazdy służbowe,

· narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe, pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć (np. tablice, monitory interaktywne, rzutniki multimedialne), sprzęt pożarniczy i specjalistyczny określony przez programy szkoleń,

· praca przy monitorze ekranowym do 4 godzin dziennie,

· praca w budynkach Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie, komendach powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego oraz innych budynkach i obiektach wykorzystywanych do realizacji szkoleń w oparciu o umowy i porozumienia,

· możliwość poruszania się po budynku: brak windy, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych, brak oznaczeń dla osób niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym i głuchoniemym.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

wykształcenie: średnie 1. Minimum przeszkolenie w zawodzie technik pożarnictwa
2. Doradca do spraw transportu.
3. Kurs pedagodiczny.

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
Na stanowiskach związanych z bezpośrednim udziałem w działaniach ratowniczych.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Prawo jazdy kat. B
 • Kurs specjalistyczny w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego
 • Ogólna znajomośc przepisów ustawy o PSP
 • umiejętność, przekazywania wiedzy zgodnej z obowiązującymi przepisami i doświadczeniem
 • umiejętność reagowania na szybko zmieniające się sytuacje
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność obsługi komputera (korzystanie z poczty elektronicznej, internetu, pakietu MS Office
 • zdolność łatwego nawiązywania kontaktów międzyludzkich oraz dobra komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe

 • Kurs pedagogiczny 450 godz. (przygotowanie pedagogiczne)
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • wykazywanie inicjatywy
 • rzetelność, dokładność, obowiązkowość
 • wysoka kultura osobista

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych osobowych podanych z własnej inicjatywy w związku z art. 6 ust. 1 lit a RODO lub art. 9 ust. 2 lit a RODO.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Dokumenty należy złożyć do: 2021-04-01
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
ul. Strażacka 7,
20-012 Lublin
(z dopiskiem „oferta pracy: WS”).

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM.    

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
18/03/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna
Przegląd pracy
Strona używa plików Cookies, pliki te potrzebne są do poprawnego jej działania, więcej dowiesz się na stronie polityka prywatności.

Zaloguj się

Zapisz się

Zapomniane hasło

Dzielić