Opis stanowiska pracy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw prowadzenia zagadnień z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i zarządzania ruchem w Wydziale Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem w Oddziale w Szczecinie

70-340 Szczecin Al. Boh. Warszawy 33

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawdza, analizuje, konsultuje projekty czasowej i stałej organizacji ruchu drogowego, w tym przy zadaniach związanych z realizacją inwestycji z programów rządowych,
 • Rozpatruje ich zgodność z aktualnymi wymogami,
 • Kontroluje i analizuje stan organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego na administrowanej sieci dróg (w tym autostrad w trybie koncesyjnym). Bierze udział w odbiorach oznakowania,
 • Dokonuje rozpoznania potrzeb pod kątem potencjalnych zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na administrowanej sieci dróg, w tym także w ramach zadań przy inwestycjach z programów rządowych,
 • Prowadzi bazę danych o wypadkach drogowych,
 • Prowadzi ewidencję spraw, projektów i archiwizuje materiały wydziału,
 • Rozpatruje wnioski z zakresu zarządzania ruchem i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • Przygotowuje do zatwierdzenia przez Dyrektora Oddziału projekty organizacji ruchu,
 • Podejmuje działania związane z wprowadzeniem nowych rozwiązań służących do zarządzania i sterowania ruchem.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,
– permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzenie kontroli w innych urzędach.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo jazdy kat. B,
 • wiedza z zakresu prawa o ruchu drogowym, inżynierii ruchu i zarządzania ruchem,
 • praktyczna znajomość pakietu MS-Office,
 • Kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, orientacja na osiąganie celów, współpraca, skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe

 • kursy z zakresu inżynierii ruchu drogowego i zagadnień bezpieczeństwa ruchu,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Dokumenty należy złożyć do: 2021-10-04
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
GDDKiA Oddział w Szczecinie
Al. Boh. Warszawy 33
70-340 Szczecin
z dopiskiem „Oferta pracy – St. inspektor Z-2”
lub pocztą elektroniczną na adres szczecin.rekrutacja@gddkia.gov.pl

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM.    Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
22/09/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna
Przegląd pracy
Strona używa plików Cookies, pliki te potrzebne są do poprawnego jej działania, więcej dowiesz się na stronie polityka prywatności.

Zaloguj się

Zapisz się

Zapomniane hasło

Dzielić