Rekrutacje zostały zakończone

Opis stanowiska pracy

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łańcucie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor nadzoru budowlanego do spraw inspekcji i orzecznictwa PINB Łańcut

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie inspekcji i kontroli na terenie powiatu łańcuckiego w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych;
 • przeprowadzanie kontroli obowiązkowych obiektów budowlanych;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora, przygotowanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń, pism i itp.;
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności katastrof budowlanych;
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych;
 • przyjmowanie skarg i wniosków, przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyjaśnień;
 • współuczestniczenie przy sporządzaniu sprawozdań, informacji w zakresie działalności inspektoratu;
 • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łańcucie.

Warunki pracy

Praca biurowa oraz kontrole i inspekcje w terenie.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

– narzędzia i materiały pracy: zestaw komputerowy z oprogramowaniem, obsługa komputera  co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie), większość czynności wykonywania w pozycji siedzącej.

– wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych – przeprowadzanie kontroli i oględzin na terenie powiatu łańcuckiego – inspektorat dysponuje samochodem służbowym;

– reprezentowanie urzędu, kontakt z interesantami;

– praca na I piętrze budynku, obiekt nie jest wyposażony w windę,

– kierowanie pojazdem służbowym.

 

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

wykształcenie: wyższe budowlane

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • uprawnienia budowlane w pełnym lub ograniczonym zakresie;
 • znajomość przepisów ustawy Prawa budowlanego i przepisów techniczno-budowlanych, Kpa, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o służbie cywilnej;
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (Windows, MS Office);
 • stan zdrowia umożliwiający prowadzenie kontroli obiektów budowlanych i robót budowlanych;
 • rzetelność, staranność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, samodzielność;
 • zdolność logicznego myślenia i argumentowania;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Dokumenty należy złożyć do: 2021-03-31
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łańcucie
ul. Piłsudskiego 9
37-100 Łańcut

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM.    

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
21/03/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna

Przegląd ofert pracy

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Przeglądając tę stronę, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Zapomniałeś hasło

Udostępnij