Tłumacz języka hiszpańskiego

Dział:

Dział Tłumaczeń

Opis oferty:

 

Do twoich zadań na tym stanowisku będzie należeć:

 • bieżące tłumaczenia pisemne (głównie techniczne – podręczniki, dokumentacja projektowa, instrukcje itp.),
 • korespondencja z oddziałami firmy Mecalux na świecie.

 

Wolne stanowisko pracy w:

Gliwice

Minimalne wymagania:

 • Wwykształcenie wyższe – filologia hiszpańska, lingwistyka stosowana.
 • 2-letnie doświadczenie w pracy jako tłumacz.
 • Znajomość obsługi pakietu MS Office.
 • Doświadczenie w tłumaczeniach technicznych.
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego pozwalającego na swobodną komunikację.

Oferujemy:

 

Osobie zatrudnionej na tym stanowisku oferujemy:

 • pracę w międzynarodowej firmie o światowym zasięgu działania,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • wynagrodzenia adekwatne do posiadanej wiedzy i umiejętności,
 • możliwość skorzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • program poleceń,
 • parking dla pracowników,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.

 

Dzień pracy:

 

poniedziałek – piątek.

Praca stacjonarna, w siedzibie firmy.

 

Nota prawna:

 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mecalux Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Wyczółkowskiego 125, 44-109 Gliwice („Administrator”), e- mail: Wyświetl e-mail na mecalux.pl.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a)  w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy – w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) inne dane – na podstawie zgody, która może zostać odwołana w każdym czasie(art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3. Ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do danych osobowych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w kolejnych procesach rekrutacyjnych, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. W przypadku wyrażenia zgody prosimy o umieszczenie dodatkowej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Mecalux Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ulicy Wyczółkowskiego 125, 44-109 Gliwice, moich danych osobowych zawartych w CV/liście motywacyjnym na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Mecalux Sp. z o.o.
6. Może Pani/Pan w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę teleinformatyczną, podmioty z grupy kapitałowej Mecalux: https://www.mecalux.pl/firma/grupa-na-rynku-swiatowym, https://www.mecalux.es/empresa/el-grupo-en-el-mundo, podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie procesu rekrutacji, podmioty świadczące usługę niszczenia dokumentów, tłumaczenia, usługi ochroniarskie, podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie, usługi prawne, księgowe, podatkowe, audytowe, bankowe, firmy szkoleniowe. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
8. Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane  do zakończenia procesu rekrutacji, następnie zostaną niezwłocznie usunięte, chyba że ich przechowywanie będzie uzasadnione przez dłuższy okres czasu – wtedy nie dłużej niż przez 4 miesiące od zakończenia rekrutacji. W zakresie w jakim udzielono zgody na przyszłe rekrutacje – do czasu wycofania zgody bądź zgłoszenia sprzeciwu, przy czym  przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy od zakończenia rekrutacji.
9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

Przegląd pracy
Strona używa plików Cookies, pliki te potrzebne są do poprawnego jej działania, więcej dowiesz się na stronie polityka prywatności.

Zaloguj się

Zapisz się

Zapomniane hasło

Dzielić