Tłumacz języka rumuńskiego

 

Twój zakres obowiązków

 

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH

im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego w Warszawie poszukuje kandydatek/kandydatów na pracowników do pracy w Polskich Kontyngentach Wojskowych (PKW) poza granicami państwa na stanowiska:

 

Tłumaczy języków:

 

•tureckiego (mile widziana dodatkowa znajomość j. angielskiego) – praca w Republice Turcji;

•rosyjskiego, łotewskiego – praca w Republice Łotewskiej;

•rumuńskiego – praca w Rumunii;

•arabskiego – praca w Republice Iraku lub w Republice Libańskiej;

•albańskiego – praca w Republice Kosowa;

•bośniackiego, chorwackiego, serbskiego – praca w Bośni i Hercegowinie lub w Republice Kosowa.

 

 

 

Nasze wymagania

 

Wymagania ogólne:

1. Bardzo dobry stan zdrowia.

2. Wskazana znajomość kultury, tradycji, religii i ludności Bośni i Hercegowiny, Iraku, Kosowa, Łotwy, Rumunii, Libanu, Turcji oraz Republiki Włoskiej.

3. Predyspozycje fizyczne oraz psychiczne do pracy w trudnych warunkach.

4. Ważny paszport.

 

Wymagania szczególne:

1. Bardzo dobra znajomość języka obcego w mowie i piśmie (preferowane ukończenie studiów filologicznych w zakresie danego języka);

2. Znajomość terminologii dotyczącej spraw gospodarczych, w tym procedur przetargowych, negocjowania warunków i zawierania umów jest dodatkowym atutem.

 

 

 

Podstawę prawną zatrudnienia kandydatów do pracy w polskich kontyngentach wojskowych stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1524).

 

Osoby zainteresowane pracą w PKW proszone są o przysłanie listu motywacyjnego wraz z załącznikami:

1.Curriculum Vitae wraz z podpisanym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z aktualną ustawą o ochronie danych osobowych.

2.Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata i znajomość języków obcych na adres:

 

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych

Zarząd Zasobów Osobowych – J1

ul. Radiowa 2, 00-908 Warszawa

tel. Wyświetl numer telefonu na pracuj.pl, fax: Wyświetl numer telefonu na pracuj.pl

mail: Wyświetl e-mail na pracuj.pl

 

Przyjęcie kandydata następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego,

na które składa się:

1. Przyjęcie podania o pracę, kwestionariusza osobowego, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

2. Rozmowa kwalifikacyjna.

3. Ustalenie zdolności psychicznej i fizycznej do pracy w PKW (kandydat wstępnie zakwalifikowany zostaje skierowany do wytypowanej wojskowej przychodni specjalistycznej w celu poddania specjalistycznym badaniom lekarskim, określającym jego aktualny stan zdrowia i zdolność do pracy poza granicami kraju).

4. Postępowanie sprawdzające, określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

UWAGA:

– z wybranymi kandydatami kontaktujemy się drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną,

– dokumenty kandydatów oraz wyniki uzyskane przez nich podczas kolejnych etapów rekrutacji przechowywane są 2 lub 3 lata, a następnie niszczone,

– ewentualne koszty związane z udziałem w procesie rekrutacji ponoszą kandydaci,

– pracodawca nie ma obowiązku uzasadniania decyzji wyboru danego kandydata,

– umowa o pracę zawierana z kandydatem zakwalifikowanym do pracy w PKW ma charakter umowy na czas określony i Dowództwo Operacyjne RSZ nie daje gwarancji zawarcia kolejnej umowy.

 

KLAUZULA INFORMACYJNADane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania udział w procesie rekrutacji nie będzie możliwy.2. Administratorem danych osobowych jest Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Radiowej 2.3. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych telefonicznie: Wyświetl numer telefonu na pracuj.pl lub pod adresem: 00-908 Warszawie przy ul. Radiowej 2, z dopiskiem: Ochrona danych osobowych.4. Przetwarzanie danych odbywać się będzie w związku z przeprowadzeniem naboru na stanowisko pracy na podstawie art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu zatrudnienia pracowników w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa.5. Odbiorcami danych osobowych będzie Wydział Służby Poza Granicami Państwa w Dowództwie Operacyjnym RSZ.6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy, nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat.6. a. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach na stanowisko pracy, dane będą przechowywane przez okres 3 lat.7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.8. W sprawach spornych ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez DO RSZ narusza przepisy RODO.

Przegląd pracy
Strona używa plików Cookies, pliki te potrzebne są do poprawnego jej działania, więcej dowiesz się na stronie polityka prywatności.

Zaloguj się

Zapisz się

Zapomniane hasło

Dzielić