Opis stanowiska pracy

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

asystent laboratoryjny do spraw badania pozostałości środków ochrony roślin w Centralnym Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Toruniu

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie badań pozostałości środków ochrony roślin w materiale roślinnym i innych matrycach metodą chromatografii gazowej, oraz opracowywanie dokumentacji pod kątem walidacji metod badawczych
 • przygotowywanie próbek do badań
 • wykonywanie badań pozostałości środków ochrony roślin w próbkach w badaniach rutynowych
 • sporządzanie i sprawdzanie chromatograficzne roztworów i mieszanin roztworów materiałów odniesienia (wzorce pestycydów)
 • systematyczne sprawdzanie parametrów metod badawczych
 • bieżące monitorowanie ważności wyników badań
 • prowadzenie bieżącej dokumentacji prac analitycznych
 • obsługa metrologiczna wyposażenia pomiarowego (sprawdzanie)

Warunki pracy

  • praca w laboratorium chemicznym,
  • kontakt z odczynnikami chemicznymi, w tym substancjami/mieszaninami stwarzającymi zagrożenie, gazami,
  • narzędzia i materiały pracy: obsługa wysokospecjalistycznej aparatury analitycznej (chromatografy), innego wyposażenia laboratoryjnego (wagi, wyparki rotacyjne i inne) oraz biurowego (komputery, drukarka, kserokopiarka),
  • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
  • praca pod presją czasu.

 

Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo (praca na 1 piętrze – brak windy, drzwi na klatkę schodową wyposażone są w samozamykacze).

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

wykształcenie: wyższe chemiczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w pracy w laboratorium chemicznym

pozostałe wymagania niezbędne:

 • doświadczenie w obsłudze przyrządów pomiarowych (w tym chromatografów)
 • znajomość technik analitycznych: ekstrakcji, oczyszczania
 • zdolności manualne w pracy analitycznej
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office
 • dobra znajomość języka angielskiego, również w zakresie terminologii chemicznej oraz specjalistycznej z zakresu chromatografii
 • umiejętność dobrej organizacji pracy, samodzielność, dokładność
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe

 • znajomość zagadnień związanych z analizą pozostałości środków ochrony roślin
 • znajomość normy PN-EN ISO 17025:2018-2, zagadnień związanych z Systemem Zarządzania Laboratorium

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie ww. dziedzinie

Dokumenty należy złożyć do: 2021-03-23
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Centralne Laboratorium GIORiN w TORUNIU
ul. Żwirki i Wigury 73
87-100 Toruń

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ oferta na stanowisko asystent laboratoryjny ds. badania pozostałości środków ochrony roślin

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM.    

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
18/03/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna
Przegląd pracy
Strona używa plików Cookies, pliki te potrzebne są do poprawnego jej działania, więcej dowiesz się na stronie polityka prywatności.

Zaloguj się

Zapisz się

Zapomniane hasło

Dzielić