Opis stanowiska pracy

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Świętokrzyski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent prawno-administracyjny w Wydziale Organizacji i Rozwoju Edukacji

25-516 Kielce al. IX Wieków Kielc 3 Budynek C

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych w Kuratorium Oświaty w Kielcach.
 • Udziela wyjaśnień pracownikom Wydziału w kwestiach wątpliwych prawnie z zakresu merytorycznej działalności.
 • Analizuje uchwały jednostek samorządu terytorialnego / statutów szkół/placówek pod kątem ich zgodności z prawem oraz prowadzi postępowania administracyjne w przypadku ich sprzeczności z prawem.
 • Opracowuje projekty decyzji administracyjnych skomplikowanych pod względem prawnym, przygotowywane w Wydziale Organizacji i Rozwoju Edukacji.
 • Prowadzi postępowania odwoławcze od decyzji, wydawanych przez dyrektorów/organy i osoby prowadzące szkoły/placówki.
 • Sporządza i opiniuje umowy i porozumienia zawierane przez Kuratorium Oświaty w Kielcach z podmiotami zewnętrznymi.

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.

Narzędzia i materiały pracy – komputer, drukarki, kserokopiarki, niszczarka dokumentów, skaner.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W liście motywacyjnym podaj numer ogłoszenia, nazwę komórki organizacyjnej oraz stanowisko pracy, na które składasz ofertę.

List motywacyjny, CV podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze związanym z administracją publiczną

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość prawa w zakresie: Ustawa o ochronie danych osobowych (RODO), Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego, prawa oświatowego,
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy, umiejętność obsługi komputera, umiejętność interpretowania przepisów prawa, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność, kreatywność w działaniu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe

 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • wysoka kultura osobista

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Dokumenty należy złożyć do: 2021-06-01
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Kuratorium Oświaty w Kielcach
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM.    Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
20/05/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna
Przegląd pracy
Strona używa plików Cookies, pliki te potrzebne są do poprawnego jej działania, więcej dowiesz się na stronie polityka prywatności.

Zaloguj się

Zapisz się

Zapomniane hasło

Dzielić