Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/21/0641

Obowiązki:

Ogólny zakres obowiązków:
1. Zakres obejmuje wszelkie czynności związane z utrzymaniem czystości i porządku w sprzątanych pomieszczeniach w wyznaczonym rejonie sprzątania, a w szczególności :
codzienne zamiatanie/odkurzanie/ mycie przydzielonej powierzchni pomieszczeń,
codzienne opróżnianie koszów ze śmieci i makulatury oraz ich wynoszenie do wyznaczonych w tym celu pomieszczeń,
codzienne wycieranie kurzu z urządzeń i mebli/ wyposażenia znajdujących się w sprzątanych pomieszczeniach,
codzienne mycie wszelkich urządzeń sanitarnych oraz podłóg i ścian wykładanych glazurą w pomieszczeniach sanitarnych,
codzienne odkurzanie dywanów i chodników oraz trzepanie ich w miarę możliwości,
utrzymywanie porządku w szafkach w pomieszczeniach socjalnych a także mycie sprzętu kuchennego znajdującego się w ww. pomieszczeniach,
pastowanie lub mycie podłóg przynajmniej raz w miesiącu,
mycie okien i drzwi w miarę potrzeby (nie mniej niż dwa razy w ciągu roku) w sposób i przy użyciu środków czystości dostępnych w KWP i wydanych z magazynu,
w miarę potrzeb zdejmowanie i wieszanie firan, zasłon, zmienianie pościeli,
usuwanie wszelkiego rodzaju plam lub innych zanieczyszczeń ze sprzątanych powierzchni ze szczególnym uwzględnieniem ścian, podłóg, wykładzin, dywanów, itp.,
mycie w miarę potrzeby powierzchni laminowanych biurek, szkieł na biurkach i stołach oraz szaf malowanych olejnymi farbami i innych przedmiotów(np. koszów na śmieci)dopuszczonych do mycia,
podlewanie roślin znajdujących się w takich pomieszczeniach jak: holle, korytarze, sale konferencyjne itp.,
pobieranie za pokwitowaniem środków czystości,
zgłaszanie zapotrzebowania na środki czystości,
zgłaszanie do właściwych komórek administracyjno gospodarczych wszelkiego rodzaju uszkodzeń i braków w sprzątanych pomieszczeniach,
2. Dbałość o należyty stan sprzętu i narzędzi przeznaczonych do utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach oraz pojemników do gromadzenia nieczystości, powiadomienie bezpośredniego przełożonego o konieczności ich wymiany w razie zużycia.
3. Rozliczanie się z pobranych materiałów i sprzętu.
4. Bezzwłoczne zawiadomienie bezpośredniego przełożonego o stwierdzonym fakcie nie wykonania obowiązków przez firmę zewnętrzną w przedmiocie wywozu nieczystości.
5. Bezzwłoczne powiadomienie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń.
6. Bezzwłoczne powiadomienie bezpośredniego przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia, dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy niż określony poleceniem.
7. Uczestniczenie w zabezpieczaniu imprez służbowych (w tym szkoleń, odpraw służbowych, konferencji itp.) wymagających zapewnienia czystości i porządku w zakresie zadań Wydziału Inwestycji i Remontów.
8. Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi, właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej).

Wymagania:

 

Wymagania konieczne:

Umiejętności i uprawnienia:

  • Dokładność
  • dobra organizacja pracy
  • ZAANGAŻOWANIE

Wykształcenie:

  • podstawowe, brak

Zawód:

  • Sprzątaczka biurowa

Wymagania pożądane:

Wykształcenie:

  • zasadnicze zawodowe, brak

Pozostałe wymagania:

  • staranność, umiejętność wpółpracy, umiejętność komunikowania się, umiejętność szybkiego działania, dużego poczucia estetyki, obowiązkowość; Wymagane dokumenty: – list motywacyjny, CV – kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, uprawnienia do wykonywania zawodu – kopia upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ”zastrzeżone” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury sprawdzającej umożliwiającej wydanie upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych opatrzonych klauzulą zastrzeżone

Miejsce pracy: Grenadierów 4, 20-331 Lublin, powiat: m. Lublin, woj: lubelskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony

Staż pracy: lata: 1

Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty i oświadczenia: – list motywacyjny, CV – kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, uprawnienia do wykonywania zawodu – kopia upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ”zastrzeżone” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury sprawdzającej umożliwiającej wydanie upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych opatrzonych klauzulą zastrzeżone

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy

 

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
11/03/2021
Wymiar etatu:
Niepełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Praca fizyczna
Przegląd pracy
Strona używa plików Cookies, pliki te potrzebne są do poprawnego jej działania, więcej dowiesz się na stronie polityka prywatności.

Zaloguj się

Zapisz się

Zapomniane hasło

Dzielić